Overvågning

Overvågning med eviShine.

Alle vore energisystemer leveres med eviShine overvågningsmoduler. Det giver mulighed for at løbende at følge systemernes effektivitet fra sin PC/MAC, tablet eller smartphone.

Her er et eksempel på nogle af de oplysninger man kan se på skærmen: Aktuel produktion lige nu, dagsproduktion indtil nu, stavdiagram der viser produktionen i dag fordelt pr. time. Man kan endvidere se produktionen i den aktuelle uge, den aktuelle måned og de aktuelle år. Derudover kan man gå tilbage i tiden og se produktionstal lige fra den dato hvor anlægget blev installeret.

 

EviShine

Ønsker man også at følge det aktuelle forbrug af energi kan dette også lade sig gøre – med de samme muligheder som nævnt ovenfor. Forbrugstal kan vises for el-forbrug, vand-forbrug, forbrug af gas, olie, fjernvarme og andre opvarmningskilder.