Grøn energi

Systemer til udnyttelse af solenergi

 

 

Fakta om solenergi

Solenergi er energien i lyset fra solen. Solens lyseffekt i Jordens afstand, er ca. 1367 W/m² målt vinkelret i forhold til Solen.

Ved jordoverfladen om dagen uden skyer mellem solen og målepunktet vil soleffekten, efter at være blevet filtreret af atmosfæren, være ca. 1000 W/m² målt vinkelret i forhold til solen.

Udnyttelse af solenergien

For at kunne udnytte solenergien må denne først omdannes til anden energi. Dette kan eksempelvis lade sig gøre ved hjælp af:

Solcellemoduler – der omdanner sollyset til elektrisk energi. Udnyttelsesgraden er ca. 15% – modulerne yder derfor omkring 150 W/m².

Solfangere – der omdanner solstrålerne til termisk energi (varmeenergi). Udnyttelsesgraden er her op til 80% svarende til omkring 800 W/m².

Vindmøller – når solen opvarmer forskellige dele af jorden og luften opstår der varme og kolde områder. Den varme luft udvider sig og stiger tilvejrs og det resulterer i tilstrømning af luft fra alle sider – det vi kalder vind.

Udover disse 3 eksempler udnyttes solens varmestråler også ved direkte at opvarme jorden, bygninger etc. Solens stråler udnyttes endvidere af planter gennem fotosyntesen.